Promocja 10% od zasileń
w systemie lojalnościowym!

Jak korzystać z systemu partnerskiego myjni CarBlik

W ramach systemu partnerskiego wydajemy karty lojalnościowe w formie fizycznej lub w formie wirtualnej w aplikacji Monyx Wallet.

Aby skorzystać z systemu partnerskiego, należy zarejestrować konto na stronie ewash.pl/carblik/rejestracja. System automatycznie założy kartę wirtualną na numer telefonu podany podczas rejestracji. Od tego momentu możesz płacić telefonem za pomocą aplikacji Monyx Wallet. Instrukcja jak płacić kartą wirtualną.

Jeśli chcesz również kartę fizyczną, przejdź do zakładki Karty (1 na poniższym zdjęciu) oraz wybierz przycisk Zamów (2). W kolejnym kroku będziesz musiał podać adres, na który bezpłatnie wyślemy kartę. Po otrzymaniu karty fizycznej dalej można płacić telefonem poprzez aplikację Monyx Wallet.

Pamiętaj, że na jednym koncie możesz zarządzać wieloma kartami. Aby dodać kolejną kartę, naciśnij przycisk Dodaj kartę (3).

Strona "Karty" w systemie ewash.pl.

Dla każdej karty można ustawić opcjonalne odnawianie środków od nowego miesiąca. Pierwszego dnia każdego miesiąca środki na karcie będą odnowione do ustalonego poziomu, o ile będą na to pozwalały środki na koncie klienta.

Jak zasilić karty

Aby zasilić karty, najpierw musisz zasilić wolne środki, a następnie z wolnych środków należy przenieść odpowiednie kwoty na karty.
Poniższa grafika pokazuje ten proces:

Grafika prezentująca proces zasilania kart.

Aby zasilić wolne środki, przejdź do zakładki Wpłaty (1 na poniższym zdjęciu) oraz wybierz przycisk Zasil wolne środki (2).

Strona "Wpłaty" w systemie ewash.pl.

Po wypełnieniu kwoty można opcjonalnie wprowadzić dane do faktury po czym należy przejść do systemu płatności. Po prawidłowo zakończonej wpłacie środki pojawią się do dyspozycji.
Jeśli masz tylko jedną kartę, podczas zasilania wolnych środków zaznacz opcję "Przypisz środki do karty...", dzięki czemu przeniesienie środków na kartę odbędzie się automatycznie.

Formularz nowej wpłaty w systemie ewash.pl.

Przeniesienie wolnych środków na karty

Jeśli masz tylko jedną kartę i podczas zasilenia wolnych środków zaznaczyłeś opcję "Przypisz środki do karty...", środki znajdują się już na karcie.

Jeśli masz więcej kart, środki na kartę możesz przenieść na dwa sposoby. W zakładce Karty wybierz:

  1. Przypisanie grupowe - przycisk Przypisz wolne środki do kart (1 na poniższym zdjęciu).
  2. Zmiana środków na karcie - przycisk Zmień środki (2). Tej opcji możesz użyć również wtedy, gdy chcesz wykonać operację odwrotną czyli przenieść środki z karty do puli wolnych środków.

Przenoszenie wolnych środków na kartę w systemie ewash.pl.

Jak uzyskać fakturę

Szczegółowy opis znajduje się tutaj.